Afkar moba3tharah!

Sunday, June 30, 2013

El youmeen dool fi 3asefa min el afkar gwa rasy.. bas el moshkela en kolaha metba3tara w 3’ier moktamela.. w kol ma a7awel amsek fekra w awsal m3aha lel a7’er 2ala2y 7abl el afkar et2ata3! B2aly youmeen mabanamsh ta2reeban.. w el nas elly te3rafny te3raf en dah shy2 nader el 7odoos gedan w en el noum bel nesbaly shy2 mokadas..
Min aktar el 7agat elly kanet m7’alyany ma3rfsh anam 7aga 3’areeba gedan w heyya mosalsal 7ekayat  banat.. awel mara a7es eny la2ya nafsy awy fi mosalsal.. w kanet aktar wa7da shayfa nafsy feeha heyya a7lam elly kanet bt7ky 7ekayat el banat.. l daraget eny ba2eet 7asa b sotha fi rasy w ana bafakar fi ayy 7aga..
W lel asaf.. min kotr ma kont shayfa nafsy fi el mosalsal, 2alebt 3alya el mawage3.. 7’altny afakar fi 7agat kont batafady eny afakar feeha.. aw bahrab minha.. l2ny 3arfa nafsy, 7anhar b mogard el tafkeer feeha.. w dah bezabt elly 7asal.. 2alabet m3aya b 7alet ekt2ab shaded w 3eyat mostamer b lazma w min 3’ier lazma.. 7aseet eny me7taga abatal ahrab min nafsy w min afkary.. w lazem awaghny b kol elly bydoor fi dma3’y w 2ala2y l nafsy 7lool w 2egabat..
Bas da sa3b awy eno ye7sal.. 3lshan law kan yenfa3 2ala2y 7elool, makontsh herbt min el mashakel di aslan.. w rg3t da7’lt fi nafs el 7al2a el mofra3’a bta3t kol mara..
El gawaz 3omro ma kan min el 7agat elly kanet sha3’la tafkeery awel ma et7’aragt min el gam3a.. w ma3 zalek, kont dayman bata7’ayal eny 7atgawez w ana 3andy 25 sanah.. bas w ana 3andy 25 3omry ma 7aseet en fi 7aga na2sany aw eny lazem 2ala2y el sha7’s elly 7atgawezo.. w 3omry ma fakart en fi youm min el ayamn momken aday2 law matgaweztsh.. bas delwa2ty el mawdoo3 b2a mo7’talef..
Fokdan 2omy m2asar 3alya.. w e7sasy eny ma7’tsh wa2ty fi estee3ab elly 7asal, w esrary eny akoon kaweya w mabaynsh elly ana 7assa beih mafdneesh fi 7aga 3’ier eno 7’alany a7’azen gwaya kol elly ana kont 7assah beih w elly ma3 el wa2t kan byd3’at 3alya w m7’aleeny 3ala tool 7azeena w fi 7alet 2kt2ab..
Lama omy etwafet ana mafakatesh bas omy w elly heyya aktar 7ad momken ye7bny w ye7s beyya.. ana fakat 3elty wa7ed wara el tany.. 2abl ma yfoot sana 3ala waftha kan babaya etgawez w a7’oya 7’atab.. kol wa7ed feehom 3erf ezzay ye3awd fokdanha.. ella ana.. ma3rftsh ezzay a3awad fokdanha, bal bel 3aks, ana fakat aboya w a7’oya..
Babaya lama etgawez maba2ash 3ayesh m3ana fi nafs el sha2a.. bas kan fi nafs el beet.. w a7’oya kal 3ada el 7ader el 3’a2eb.. hwa aslan byb2a mat7oon fi sho3’lo.. w lama yeb2a 3ando ayy motasa3 min el wa2t, tab3an 7’atebto kanet awla bi.. bas arga3 w 2a2ool kan bardo 3amely 7ess w kan fi sha7’s 3ayesh m3aya fi el beit..

Kan 3andena wa7da btsa3ed omy fi tandeef el beit bteegy mara fi el esboo3, w kanet btroo7 l 7’alty w gedty.. w kan ba2lha sneen m3ana.. w tab3an ba3d wafat ommy fedl el 7al 3ala ma hwa 3aleeh.. fedlt mesabeta nafs el youm elly kanet btglna fi.. w kanet heyya ta2reeban elly 3arfa kol 7aga fi el beit, yemken aktar meny..
W kal 3ada mafeesh 7aga btfdal 3ala 7alha.. a7’oya etgawez w fdelt ana el wa7eeda elly lessa a3da fi el beit.. ma2drsh 2a2ool en el fekra kanet meday2any, aw eny kont mota7’ayela en wogodo kan 7ayfr2 m3aya awy.. hwa keda keda kan el 7ader el 3’a2eb.. w ana min zaman kanet btrawedny fekrt eny a3eesh lwa7dy, w kont mot7’ayelaha 7aga 7elwa.. bas el tagroba azbatet el 3aks tamaman.. w b2a sho3ory bel we7da ad3af sho3ory 2abl keda.. bas kal 3ada.. lazem abayen en ana tamam.. w kol 7aga ta7t el saytara..
W yaretha 7’elst 3ala keda.. la2, da Kaman el set el btnadaf 7asal m3aha mashakle, w lel asaf etareet a7’aleeha temshy.. w fi el la7za elly a7’at feeha el karar dah makontsh 3arfa tab3at el karar dah eih.. w ektashaft eny ma3rfsh 7aga fi el beit.. w eny law el wad3 estamar 3ala ma hwa 3aleeh 7a3eesh fi mazbalah mo7ata bel karakeeb fi kol 7eta.. l2en b basata maknsh 3andy el kodra eny a3mel elly heyya kanet bt3melo..
Ana b tab3y sha7’seya mesh monazamah.. w warast min ahly 7ob el e7tefaz bel ashya2.. w dah fi el a7’er by2ady eny ab2a 3aysha wust karakeeb.. ebtadet 7alet el ekt2ab tezeed w wslt l mar7ala eny bel 3afya 3arfa a3eesh fi el beit dah..
W zayy ayy walad.. mabyb2ash mortabet b ahlo zayy ma el bent btb2a mortabeta b ahlaha.. w da 7al a7’oya.. b2eet 7asa eno ma3 el wa2t b2a goz2 min 3elet merato.. w yemken elly kan mesahel el mawdoo3 dah en ta2reeba mafdlsh 7ad min 3eeltna el so3’ayara.. w kano dayman by7awlo ye7’alony ana Kaman goz2 min 3elt merato.. bas dayman kan gwaya e7sas rafed 7aga zayy di.. w da zawed lel asaf el masafah elly kanet beeny w beeno..
a7’oya da yo3tabar a3’la 7ad 3andy ba3d omy.. maba3rfsh abatal asa3do.. mahma 3amal.. bas sa3at keteer bab2a me7taga a7es eno sho3or motabadal.. bas elly kont ba7es bi hwa el 3aks.. eny 7eml 3aleeh.. w en mesh min 7a2y atlob mino 7aga.. hwa mab2ash fadeely delwa2ty.. w di mo2a7’aran ba2eet aktar 7aga meganenany..
Ana btab3y maba7bsh el mwagha.. w maba3rfsh 2a2ool lel nas eny za3lana minohom w maba3rfsh a3abar 3an za3ly.. kol elly ba3raf a3melo eny ab3ed.. w da elly ebtadeet a3melo.. ba2eet ba7awel akne3 nafsy en e7na mesh 3aysheen fi nafs el balad.. w ansa eny momken atlob mino ayy 7aga.. tab3an eny a3mel keda 7aga mesh sahla tamaman.. bas bel nesbaly el 7al el wa7eed 3lshan mafdlsh ahry w ankot fi nafsy ..
El 7al fi el sho3’l say2.. w da elly mezawed e7sasy bel we7da.. ba3d ta2reeban sanah fi sho3’ly el gedeed mazelt 7asa b 3’orba.. w 3andy e7sas fazee3 b korh el makan w el nas..
W 7ata tafkeery eny a3mel 7aga Tanya fi 7ayaty b2a bygbly ekt2ab..3lshan ana b basata mab2tsh 3arfa ana 3ayza eih.. w 7’ayfa a7’ood ayy tagroba fashlah..
Fekra wa7da b2et mesaytara 3ala dema3’y delwa2ty la eradyan.. eny me7taga 2ala2y el sha7’s elly momken asharek 7ayatny m3ah.. mahma 7awelt eny at7’alas min el fekra di.. bterga3 tany tsaytar 3ala 3a2ly el baten..
 
posted by MoonLightShadow at 7:09 PM, |

0 Comments: